a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
a

Несъстоятелност и преструктуриране

Нашият екип има дългогодишен опит в представителството на местни и чуждестранни юридически лица в производства по несъстоятелност, както от страна на длъжника, така и от страна на кредитора. Предоставяме правни консултации и съдействие във връзка с различни аспекти на производството, както и при изготвянето на необходимите документи. Нашите услуги включват:

Съдействие на кредитори при предявяване на вземания, представителство в първо и последващи събрания на кредиторите.

Смяна на кредитора при висящо производство по несъстоятелност– прехвърляне на вземания, суброгация.

Съдействие при запазване и събиране на имуществото на несъстоятелния длъжник.

Иницииране и водене на преферентни и отменителни искове в производството по несъстоятелност, недействителни сделки и обезпечения.

Процесуално представителство пред съда по несъстоятелността.

Комуникация и преговори с другите кредитори и длъжника.

Съдействие при изготвянето на планове за възстановяване и споразумения с кредитори.

Преструктуриране, анализи на съществуващите обезпечения, изпълнение върху особени залози и финансови обезпечения.

Previous Project
Next Project