a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
 

Нашите партньори

KYD адвокати > Нашите партньори

За да предоставяме комплексни консултации във връзка с всички правни и финансови аспекти на бизнеса на своите клиенти ние си сътрудничим с други адвокатски и търговски дружества, с които обменяме идеи и опит в зависимост от нуждите на конкретния клиент и казус. Част от нашите партньори са:

Международни партньори

Адвокатска кантора „Ави Битон“, Париж, Франция е нашият официален партньор за Франция във връзка с всички въпроси, отнасящи се до приложението на френското законодателство.

В областта на финансите и информационните технологии

„Про Фит Бизнес Консулт“ ООД е дружество, предоставящо услуги в областите: управление на проекти, информационни технологии и финансово-счетоводен мениджмънт.

В областта на управлението на недвижими имоти 

Location.bg

Портал за недвижими имоти