a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
 

Author: gkyoseva

KYD адвокати > Articles posted by gkyoseva

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

На 23 Март 2020 г. Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. („Закон за извънредното положение“). Законът за извънредното положение беше обнародван в Държавен вестни бр. 28/24.03.2020. Някои от мерките, приети с новия закон, предвиждат: Спиране на всички обявени публични продани, забрана за налагане на запори върху банкови сметки на физически лица и трудови възнаграждения.Процесуалните и давностните срокове временно спират да текат.До отмяна на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащания на частноправни субекти като лихви, неустойки, предсрочна изискуемост и разваляне на договора.До отмяна...

Continue reading

КАК ОТКРИВАНЕТО НА БАНКОВА СМЕТКА СТАНА НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

Предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма от известно време е гореща тема на европейско ниво. В резултат на новите правила и транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма в законодателствата на държавите членки, от банките и другите субекти, за които се прилагат правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, се изисква да прилагат засилени проверки, за да идентифицират по-добре всички подозрителни парични потоци. Казват, че пътят към ада е покрит с добри намерения. Големите глоби, предвидени в закона,...

Continue reading