a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
 

КАК ОТКРИВАНЕТО НА БАНКОВА СМЕТКА СТАНА НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

KYD адвокати > Без категория  > КАК ОТКРИВАНЕТО НА БАНКОВА СМЕТКА СТАНА НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

КАК ОТКРИВАНЕТО НА БАНКОВА СМЕТКА СТАНА НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

Предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма от известно време е гореща тема на европейско ниво. В резултат на новите правила и транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма в законодателствата на държавите членки, от банките и другите субекти, за които се прилагат правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, се изисква да прилагат засилени проверки, за да идентифицират по-добре всички подозрителни парични потоци.

Казват, че пътят към ада е покрит с добри намерения. Големите глоби, предвидени в закона, поставиха банките и техните отдели за съответствие под толкова голям натиск, че към настоящия момент откриването на банкова сметка в България стана изключително предизвикателна и трудоемка задача. Проблемът възниква основно, когато титулярът на сметката е чуждестранно юридическо лице или българско дружество с чуждестранно дялово участие и / или управление. Дори съдружници (акционери) и управители, установени в държави от ЕС, се оказват истински проблем за банките в България. Практиката на банките се различава в зависимост от вътрешните им правила. Някои банки не приемат въобще варианта за откриване на банкова сметка от пълномощник, като изискват физическото присъствие на управителя на дружеството. Други са склонни да приемат само пълномощни, които са заверени в българска консулска служба в съответната държава на упълномощителя, като не признават заверка от чуждестранен нотариус с апостил. Има и някои банки, макар и техният брой да не е голям, които все още приемат нотариални заверки, извършени в чужбина. Въпросът става още по-сложен, когато се стигне до установяване на действителните собственици и доказването със съответните документи.

Откриването на набирателна банкова сметка за внесения капитал е условие за учредяването на всички капиталови дружества в България. Така, от сравнително проста и ясна процедура, към настоящия момент, регистрацията на дружество в България се превърна в бавен процес със съмнителен резултат. Изглежда, че трябва да бъде напомнено на банките в България, че реалната цел на новото законодателство е превенцията и борбата с изпирането на пари, а не превенция и борба с бизнеса и чуждестранните инвестиции в България.