a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
a

Управление на имоти

Екипът на KYD Адвокати предоставя на своите клиенти цялостно обслужване относно всички правни аспекти на управлението на търговски, промишлени или жилищни недвижими имоти. Ние консултираме и изготвяме всички споразумения и свързаните с тях документи във връзка с ефективното управление на активите на нашите клиенти с цел установяване на взаимноизгодни отношения между всички заинтересовани страни – инвеститори, собственици, управляващи дружества, наематели, дружества, предоставящи комунални услуги.

Като част от цялостната услуга, която предоставяме, ние консултираме също така и относно финансовата, данъчната и корпоративната страна на сделките, свързани с управлението на жизнения цикъл на придобитите имоти

Previous Project
Next Project