a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
 

Милена Димитрова

KYD адвокати > Милена Димитрова
Milena Dimitrova-mini1

Контакти 

Sofia

m.dimitrova@kyd-law.com

+359 88 779 8344

Образование и квалификация 

  • 2002/2007 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, магистър по право
  • 2011 – Член на Софийска адвокатска колегия
  • 2013 – Представител по индустриална собственост, вписан в регистъра на Патентно ведомство на Република България, обекти на закрила: марки, географски означения и промишлени дизайни
  • 2012/2015 – Университет за национално и световно стопанство, Финансово – счетоводен факултет, магистър по финанси, професионална квалификация Магистър по икономика.

Области на дейност  

Професионалният опит на адв. Димитрова обхваща конкурентно право, в частта – нелоялна конкуренция, обществени поръчки, търговско и дружествено право, авторско право и сродните му права, право на индустриална собственост – марки, географски означения и промишлени дизайни.

Предоставя пълно правно консултиране по дружествени въпроси, и въпроси, свързани с интелектуалната собственост на значителен брой корпоративни клиенти. Осъществява процесуално представителство по съдебни и изпълнителни дела.

Адв. Милена Димитрова притежава значителен професионален опит в областта на обществените поръчки. Подпомага участници и кандидати в подготовка на процедурите за участие в обществени поръчки. Правен съветник е на едни от най-големите възложители в Република България по отношение законосъобразността на провежданите процедури. Консултира проекти, финансирани от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и други донорски програми с оглед специфичните правила, свързани с възлагане, мониторинг и отчитане на дейностите по проектите. Процесуален представител е по голям брой дела пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд. Притежава сериозен опит в обжалването на финансови корекции по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Предоставя консултации по Закона за защита на конкуренцията, свързани с правилата за нелоялна конкуренция.

Правен консултант е на едно от най-големите издателства в Република България във връзка със защита на авторското и сродните му права.

Eзици   

Български, английски