a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
 

Гергина Кьосева

KYD адвокати > Гергина Кьосева
1621934433900

Контакти

София

g.kyoseva@kyd-law.com

+359 88 901 0615

Образование и квалификация

  • 2002 / 2007 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, магистър по право
  • 2006 / 2007 – Университет Нанси II, Франция, специализация по Право на Европейския съюз
  • 2009 – Съд на Европейския съюз, стажантска програма
  • 2009 – Член на Софийска адвокатска колегия
  • 2014 – Парижка адвокатска колегия, Париж, Франция – участник в програма за обучение на адвокати

Области на дейност 

Гергина Кьосева притежава значителен професионален опит предимно в сферата на корпоративното и търговско право, несъстоятелност и преструктуриране, разрешаване на спорове и данъчно право.

Гергина консултира относно структурирането на сделките по сливания и придобивания, корпоративните и данъчни аспекти на трансграничните сделки и корпоративните преструктурирания, включително промени в структурата на капитала, превръщане на дълг в капитал, прехвърляния на дялове / акции или активи, ликвидация и прекратяване на юридически лица.

Преди да започне практиката си като независим консултант Гергина е работила повече от шест години за една от водещите адвокатски кантори в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЕ / ЮИЕ), където също така консултира и представлява кредитори в някои от големите производства по несъстоятелност в България.

Езици  

Владее английси и френски език.

Публикации  

Mobilité des sociétés: L’enjeu Européen (Мобилност на търговски дружества: европейското предизвикателство)

La Grande bibliothèque du droit (Голямата юридическа библиотека)