a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
 

Гергана Якимова

KYD адвокати > Гергана Якимова
Gergana Yakimova2

Контакти

София

gergana.yakimova@y-law.bg

+359 889 431 393

Образование и квалификация 

  • 2001 / 2007 – Нов български университет, Юридически факултет, магистър по право
  • 2010 – Европейски парламент, стажантска програма
  • 2009 – Член на Софийска адвокатска колегия

Области на дейност 

Гергана Якимова е адвокат с дългогодишен опит в сферата на недвижите имоти, корпоративно, търговско и данъчно право.

В областта на недвижимите имоти Гергана и нейният екип представляват клиенти при придобиването, продажбата и управлението на многофункционални офис сгради. Гергана също така притежава значителен опит в предоставянето на комплексни правни услуги относно финансовата, данъчната и корпоративната страна на сделките, свързани с управлението на жизнения цикъл на придобитите имоти, както и в процеса на изпълнение и координация на редица корпоративни транзакции, включително сливания, придобивания, преструктуриране и покупко-продажба на дялове и акции. Гергана е действала както от страна на купувача, така и от страна на продавача по сделката и е експерт при идентифицирането на проблемите от правна и търговска гледна точка, както и в намирането на най-подходящите в конкретния случай решения.

Езици   

Български, английски, италиански